Kasino Online Malaysia | Terma & Syarat

  TERMA & SYARAT

  Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan mana-mana bahagian Laman Web ini. Dengan menggunakan mana-mana bahagian Laman Web atau dengan membuka akaun melalui Laman Web ini, anda bersetuju bahawa anda telah memahami dan diterima dan akan terikat oleh Syarat dan Ketentuan Situs Web (Ketentuan Situs Web) dan apa saja syarat dan ketentuan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan promosi , bonus dan tawaran istimewa yang mungkin dikenakan dari semasa ke semasa.

  UNDANG-UNDANG UNTUK MEMAINKAN PERMAINAN

  1. Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, atau umur undang-undang minimum dalam bidang kuasa di mana anda melihat Laman ini atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman kami, berumur tidak kurang dari 18.
  2. Harap maklum bahawa perjudian bawah umur adalah haram.
  3. Kami berhak untuk meminta apa-apa bentuk dokumentasi untuk membuktikan umur anda dan menggantung akaun tersebut sehingga dokumentasi yang diperlukan disediakan.

  AKAUN PENGGUNA

  1. Maklumat yang anda berikan semasa pendaftaran akaun mestilah benar, lengkap dan terkini.
  2. Anda mesti memberikan butiran yang betul, alamat yang sah dan e-mel pada proses pendaftaran.
  3. Pengguna tidak dibenarkan mendaftarkan lebih daripada satu akaun. Ini bermakna hanya satu akaun dibenarkan didaftarkan untuk setiap orang, isi rumah, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor kad kredit atau persekitaran komputer yang dikongsi. Sebarang pengeluaran yang dibuat dari akaun pendua akan dianggap tidak sah dan akan dituntut balik.
  4. Sekiranya terdapat pemeriksaan keselamatan rawak, pemain akan menerima permintaan BOBAWIN untuk sebarang dokumentasi sebagai bukti identiti. Ini untuk melindungi akaun pemain dan dana dari sebarang bentuk kecurian identiti.
  5. Sebelum apa-apa kelulusan permintaan pengeluaran, BOBAWIN berhak untuk meminta pemain untuk mengemukakan dokumentasi untuk bukti identiti. Kegagalan untuk menyediakan dokumentasi tersebut mungkin akan menyebabkan pembatalan kemenangan dan penggantungan akaun. Dokumentasi tidak terhad kepada kad pengenalan, lesen memandu, penyata bank dan pasport.
  6. BOBAWIN berhak membatalkan mana-mana pertaruhan sekiranya jelas bahawa pertaruhan sedemikian didapati sebagai cubaan untuk menipu BOBAWIN. Akaun-akaun yang didapati berbuat demikian akan digantung atau dibekukan.

  TRANSAKSI

  1. Apa-apa bentuk transaksi / taruhan yang dijalankan adalah tanggungjawab pemain sahaja. Ia adalah tanggungjawab pemain untuk memastikan butiran akaun mereka dikompromikan. Jika pemain mengesyaki seperti itu, dia seharusnya memaklumkan kepada kami segera untuk menetapkan semula kata laluan.
  2. Setelah pertaruhan / pertandingan disahkan, ia tidak boleh dibatalkan atau ditukar.
  3. Pembayaran maksimum untuk produk Live Games adalah SGD / MYR 20,000 setiap pusingan permainan.
  4. Pembayaran maksimum untuk Mix Parlay Bets dalam produk Sukan kami ialah SGD / MYR 20,000.
  5. BOBAWIN tidak akan bertanggungjawab sekiranya sebarang transaksi ditolak oleh institusi kewangan disebabkan oleh butiran peribadi yang tidak betul yang diberikan oleh pemain. Sila maklumkan pada kami jika terdapat sebarang kesilapan dengan butiran peribadi anda.

  BONUS

  1. Mana-mana bentuk bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa tertakluk kepada terma-termanya sendiri. Pemain bersetuju untuk membaca dan memahami terma yang mengawal bonus yang mereka kumpulkan. BOBAWIN berhak menukar terma dan syarat pada bila-bila masa atau membatalkan bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa.
  2. Bahasa rujukan bagi Terma dan Syarat ini adalah Bahasa Inggeris. Walau apa pun, jika Terma dan Syarat diterjemahkan, hanya versi Bahasa Inggeris yang sah.
  3. Terma & Syarat ini tidak sah dengan sebarang komunikasi melalui perbualan, telefon atau e-mel.